Kapat
Üyelik
Kapat
Ürünlerim (0)

İsg Politikası

Galeri Kristal Müşterimizin gereksinimlerini ve beklentilerini karşılayan veya aşan ürün hizmetleri sürekli olarak sağlayacağız.Her çalışanın , Tedarikçilerimizin , ziyaretçilerimizin ve faaliyette olduğumuz tüm ilgili taraftarların güvenli ve sağlıklı bir iş yerinde işlerini doğru yapmalarını sağlayan programlar aracılığla sağlık ve güvenliği sürekli geliştirilmeye devam edeceğiz.

GALERİ KRİSTAL A.Ş Üst yönetimi ; çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için gerekli olanı yapar, bu husustaki koşulları sağlar,araçları ve gereçleri noksansız olarak bulundurur, tüm çalışanları da ; yaptıkları işlerde iş sağlığı güvenliğine ilişkin kurallara kesinlikle uymayı hedef ilke olarak benimser.

GALERİ KRİSTAL A.Ş. ulusal , uluslararası ve çalışılan yörede yürürlükte bulunan tüm İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği mevzuatına (kanun ,tüzük ve yönetmeliklere ) ve şartnamelere uymayı taahhüt eder.

GALERİ KRİSTAL A.Ş. tüm tüm faaliyetlerinde , İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulanması ,devam ettirilmesi ve bütün çalışanlara duyurulması sağlayacak yön ve hedeflerin tesisi, desteklenmesi ve sürekliliğinin sağlanması için, İSG Yönetim Sistemini kurar ve yazılı hale getirir.

GALERİ KRİSTAL A.Ş. tüm faaliyetleri sırasında kaza olma oalasılığını kaynağında önleyerek kazaları en aza indirir ve meslek hastalığı oluşmaması yönünde çaba göstermeyi ilke edinir.

Kurulan sistemin ve alınan önlemlerin kalıcılığını , korumasını ve sürekliliğini temin etmek, sistemin yeterli ve etkin biçimde uygulanmasını sağlamak , iç denetimler ile performans ölçülür ve üst yönetimce gözden geçirilir.Sürekli iyileştirilmeyi gerçekleştirmel için amaç ve hedefler belirlenir, bu amaç ve hedefler doğrultusunda İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim programları oluşturulur, kişilerin yetki ve sorumlulukları tariflenir, Eğitim ,Bilgilendirme ,Denetleme çalışmaları ile sürekliliği sağlanır. Tedarikçilerimizin de ISO 45001:2018 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına uygun çalışma yapmalarını ister.

GALERİ KRİSTAL A.Ş. Üst Yönetim ve tüm çalışanları “ Hiçbir iş ; çalışanların can güvenliği ve sağlığını tehlikeye sokacak kadar acil ve önemli değildir .”düşüncesiyle yola çıkar.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.