Kapat
Üyelik
Kapat
Ürünlerim (0)

Etik Politikası

Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Etik kurallar Şirket’in hizmet kalitesini ve saygınlığını artırmak üzere,Şirket çalışanları ve toplumla ilişkilerini düzenleyen ve Şirket içi davranış kültürünü oluşturan değerler bütünüdür.Bu çerçevede Şirket,sosyal sorumluluklarına karşı duyarlı olur;tüketiciye,kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uyar.

Mevzuat ve Yasal Düzenlemere İlişkin Etik İlke ve Kurallar

·       Şirket,başta yasal mevzuat olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası kurallara şirket içi düzenlemere en üst düzeyde uygunluğu sağlar.

·       Şirket,yatırımcılarla ve pay sahipleriyle olan ilişkilerde ayrım gözetmeksizin bağlı olunca tüm yasalara,yönetmeliklere ve kuralara uygun davranır.

Kurumsal Yönetim İlklerine İlişkin Etik İlke ve Kurallar

·       Şirket üst yönetimi,belirlenmiş hedefler,yasal düzenlemeler ve ilgili diğer mevzuat,ana sözleşme ve şirket içi düzenlemeler ile anonim şirket etik kuralları doğrultusunda,tüm çıkar ve pay sahiplerinin hak ve çıkarlarını korur.

·       Şirket’çe kurumsal değerler ve stratejik hedefler oluşturulur.

·       Şirket içinde yetki ve sorumluluklar açıkça belirlenir ve uygunlanması sağlanır.

·       Ücret politikalarının Şirket’in etik değerleri,stratejik hedefleri ve iç dengeleri ile uyumu sağlanır.

·       Kurumsal yönetimde şeffaflık çerçevesinde,pay sahipleri ve kamuoyunun,Şirketin yapısı ve amaçları hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olmaları sağlanır,böylelikle üst yönetimin Şirket yönetiminde etkinliklerin
değerlendirebilmelerine imkan tanınır.Bilgiler,ilgili kişi ve kurumların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde,zamanında,doğru,tam anlaşılır,tarafsız,kolay erişilebilir ve eşit bir şekilde kamuoyunun kullanımına sunulur.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.